ES

MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO

LA IDENTIFICACIÓ, EL MESURAMENT I LA GESTIÓ, AIXÍ COM EL CONTROL I EL SEGUIMENT DELS RISCOS INHERENTS A L’ACTIVITAT DEL GRUP, ES CONSTITUEIXEN COM A OBJECTIUS FONAMENTALS.

Els canvis en el sector financer esdevinguts en els últims anys han fet palesa la importància crucial que té per a les entitats financeres gestionar adequadament els seus riscos. Per al Grup Caixa d’Enginyers, la gestió del risc constitueix un pilar essencial de la nostra estratègia competitiva, i tenim per objectiu preservar els nostres nivells de solvència i impulsar, al seu torn, el desenvolupament del negoci.

El perfil de risc del Grup Caixa d’Enginyers es caracteritza principalment per la gestió prudent del risc de crèdit, fonamentada en el grau d’exigència del procés de concessió. Així mateix, es manté una posició folgada de capital i liquiditat i un balanç equilibrat en la gestió del risc de tipus d’interès.

Els mateixos ressorts que van ser presents per afrontar amb èxit la crisi financera, una capitalització reforçada després de l’ampliació de capital i una liquiditat elevadíssima són factors que han de permetre gestionar adequadament i amb la serenitat necessària la crisi derivada del coronavirus COVID-19.

En un entorn marcat per la incertesa econòmica, és rellevant destacar les capacitats que aporta el model de negoci que ha desenvolupat el Grup Caixa d’Enginyers per sustentar la rendibilitat futura. Caixa d’Enginyers, en els últims anys, ha fet un gran esforç inversor en infraestructures i tecnologies digitals que ens permeten proporcionar al soci un ampli catàleg de serveis financers. El nostre Grup destaca per un creixement estable i constant, fins i tot en situacions econòmiques adverses, en què prioritzem la qualitat del servei, la diversificació en les fonts d’ingressos i la prudència en assumir riscos.

El Consell Rector de l’Entitat estableix el marc de gestió dels riscos en l’activitat del Grup mitjançant la definició de polítiques, sistemes i procediments de control intern i supervisa el seu compliment. La coordinació d’aquestes polítiques prudents i l’ús de mètodes i tècniques de gestió i control homogenis i efectius ens permeten obtenir resultats de manera recurrent i sostenible, així com gaudir d’una posició folgada de solvència.

La identificació, el mesurament i la gestió, així com el control i el seguiment dels riscos inherents a l’activitat del Grup, es constitueixen com a objectius fonamentals, sempre dins d’un marc d’optimització de la gestió global dels riscos, que inclou, principalment, els següents:

 • Risc de crèdit i de contrapart
 • Risc estructural de tipus d’interès
 • Risc de liquiditat
 • Risc de mercat
 • Risc operacional
 • Risc de compliment i blanqueig de capitals5
 • Risc reputacional
 • Risc de canvi climàtic

PRINCIPIS GENERALS

El Consell Rector manifesta en la Política de Gestió del Risc que el Sistema de Gestió del Risc requereix, per al seu desenvolupament, que s’apliquin principis que facilitin una gestió eficaç del risc. Es consideren com a fonamentals els següents:

Sostenibilitat

La nostra missió és aportar als socis valor sostenible, i aquesta sostenibilitat s’ha de basar en les polítiques i bones pràctiques de gestió del risc.

Qualitat en la gestió

El risc és inherent al negoci del Grup Caixa d’Enginyers i, per això, s’ha d’establir una gestió del risc professionalitzada, robusta i present en tota l’organització.

Responsabilitat

La responsabilitat última de la gestió del risc correspon al Consell Rector. El director general de Caixa d’Enginyers és el responsable de l’execució de la gestió del risc.

Seguiment

Des del Grup Caixa d’Enginyers hem de definir el llindar de riscos acceptable i dur a terme el monitoratge del seu perfil de riscos en relació amb el llindar de riscos definit. Els riscos assumits han d’estar identificats i han d’haver-hi mecanismes per al seu mesurament i seguiment.

Compromís

La gestió del risc requereix la implicació de tota l’organització. El Grup fomenta la cultura del risc traslladant els criteris de gestió del risc als diferents nivells de l’organització mitjançant els mecanismes de comunicació interna, que inclouen la formació i la normativa.

Independència

La funció que té encomanada la gestió i control dels riscos ha de ser independent de la funció comercial i de les àrees de negoci.


Sistema DE GESTIÓ DEL RISC

El Grup Caixa d’Enginyers estableix un Sistema de Gestió del Risc que es compon dels elements següents:

 • Un sistema de govern i organització de la funció de riscos amb una definició adequada dels rols i les responsabilitats, un cos de comitès i estructures de delegació, un model de tres línies de defensa i un sistema de control intern coherent amb la naturalesa i magnitud dels riscos.
 • Un marc d’apetència pel risc, integrat a la Política de Gestió del Risc i aprovat pel Consell Rector, que determina els riscos i els nivells que el Grup està disposat a assumir per assolir els seus objectius de negoci.
 • Un model de gestió que inclou l’autoavaluació dels riscos, el seguiment integral i la seva planificació, la solvència, la comunicació interna i pública i un cos normatiu que regula la gestió dels riscos.
 • Una assignació adequada de recursos humans i tecnològics per gestionar i supervisar el model de manera efectiva.

El marc d’apetència pel risc

El marc d’apetència pel risc és el marc global a través del qual es fixa, comunica i monitora l’apetència pel risc. Per fer-ho, calen polítiques, procediments, sistemes i controls. Aquest marc defineix explícitament els límits amb què poden operar els gestors de l’Entitat. El nostre marc d’apetència pel risc té les característiques següents:

 • Alineament amb la missió, la visió, els valors i els eixos estratègics de Caixa d’Enginyers
 • Alineament amb el Pla Estratègic i el Pla de Negoci
 • Recerca d’un perfil de risc mitjà-baix
 • Formulació clara, concisa, forward looking i gestionable
 • Definició explícita dels límits amb què poden operar els gestors
 • Manteniment d’un excés raonable de capital i liquiditat

5. Aquest risc es descriu en l’apartat següent, dins de «6.2. Tipus de riscos, dins de Risc reputacional».

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar