ES

BON GOVERN

El Grup Caixa d’Enginyers disposa de polítiques i normes internes alineades amb els estàndards de bon govern corporatiu. A continuació, recollim les principals polítiques i procediments que tenim en el Grup Caixa d’Enginyers, en línia amb el nostre compromís amb les bones pràctiques dins del govern corporatiu.


CODI ÈTIC: VALORS, PRINCIPIS I NORMES D’ACTUACIÓ

Des del Grup Caixa d’Enginyers posem a la disposició dels nostres principals grups d’interès un Codi Ètic en el qual s’estableixen els valors, principis i normes que regeixen l’Entitat i els nostres professionals. Tot i dur a terme tota l’activitat exclusivament en territori espanyol, la base essencial del Codi Ètic és el respecte ineludible als drets humans i fonamentals.

El Codi Ètic constitueix una eina que promou el desenvolupament de les tasques professionals d’empleats, directius i membres dels òrgans de govern segons criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència. Els aspectes que recull el Codi Ètic es revisen periòdicament i s’expliquen amb més detall en el Reglament del Codi Ètic.

D’altra banda, l’Entitat complementa el contingut del Codi Ètic amb l’elaboració i la implantació de normes d’actuació que previnguin que es cometin delictes.

  • La Política de Prevenció de Riscos Penals estableix una estructura per prevenir conductes il·lícites i procediments d’actuació davant de situacions compromeses. Per tant, el Codi Ètic actua com a marc a partir del qual es desenvolupen polítiques específiques, que també integren el sistema de compliance.
  • La Política de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, aprovat pel Consell Rector i harmonitzat d’acord amb les normes i requisits a nivell europeu, inclou mesures encaminades a prevenir o detectar i comunicar operacions sospitoses d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

El Grup Caixa d’Enginyers posa a la disposició dels seus treballadors un canal de comunicació intern (Canal Ètic) a través del qual poden notificar possibles incompliments del Codi Ètic o de les normes que el desenvolupen. Aquest canal garanteix la confidencialitat, inclou l’opció que els empleats facin comunicacions anònimes i els permet seleccionar destinataris de diferents àmbits de responsabilitat.

Política de Remuneracions

DES DEL GRUP CAIXA D’ENGINYERS POSEM A LA DISPOSICIÓ DELS NOSTRES PRINCIPALS GRUPS D’INTERÈS UN CODI ÈTIC EN EL QUAL S’ESTABLEIXEN ELS VALORS, PRINCIPIS I NORMES QUE REGEIXEN L’ENTITAT I ELS NOSTRES PROFESSIONALS.

La nostra Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb una gestió sana i prudent de l’Entitat i amb la regulació vigent. El Consell Rector és el màxim òrgan decisor i l’encarregat de garantir l’aplicació de la Política Retributiva.

En aquest sentit, el Consell Rector, o bé la Comissió Executiva (a la qual delega aquesta facultat), aprova la Política de Remuneracions, i la Comissió de Nomenaments i Retribucions té la responsabilitat de fer una avaluació del grau de compliment d’aquesta política amb una periodicitat mínima anual.

Els Estatuts del Grup Caixa d’Enginyers estableixen que els membres del Consell Rector reben exclusivament l’import de les despeses associades a l’acompliment de la seva funció i que se’ls podrà compensar per dur a terme qualsevol activitat pròpia del seu càrrec mitjançant el pagament de dietes, que fixa i autoritza l’Assemblea General.

El Grup Caixa d’Enginyers publica anualment el document Informació amb rellevància prudencial, en el qual proporciona als grups d’interès dades sobre les remuneracions meritades a favor dels membres del Consell i dels titulars de funcions clau i de control intern, entre d’altres.

Gestió de conflictes d’interessos

Les normes de conducta ofereixen un marc per a la prevenció, la gestió i, si escau, la resolució de possibles situacions de conflictes d’interessos que puguin sorgir en l’entorn del Consell Rector, les seves comissions delegades, la Direcció General i les seves persones vinculades, així com de la resta d’empleats.

Idoneïtat dels òrgans de govern

La Política de Selecció i Nomenaments, que aprova el Consell Rector, regula que, en l’avaluació de la idoneïtat dels candidats, s’han de tenir en compte aspectes de rellevància com la trajectòria, l’honorabilitat professional, l’experiència i els coneixements, així com el grau d’adequació a les funcions que han d’exercir, i evitar qualsevol biaix que generi qualsevol tipus de discriminació. L’aplicació de la política garanteix que els membres dels òrgans de govern disposen de les competències adequades per exercir el bon govern de l’Entitat.


MODEL DE LES TRES LÍNIES DE DEFENSA

EL GRUP CAIXA D’ENGINYERS TÉ ESTABLERT UN MODEL DE GESTIÓ I CONTROL DE RISCOS: EL MODEL DE LES TRES LÍNIES DE DEFENSA (3LD).

El Grup Caixa d’Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos: el model de les tres línies de defensa (3LD).

El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva dels riscos:

  • Primera línia de defensa (1LD): les funcions que són propietàries dels riscos i els gestionen. Són responsables de mantenir i executar un control efectiu sobre aquests riscos. La constitueixen les àrees de negoci i operatives.
  • Segona línia de defensa (2LD): les funcions que supervisen els riscos. Desenvolupen polítiques de gestió de riscos i compliment, i monitoren els controls de la primera línia de defensa. La 2LD la formen les funcions de:

- Gestió de riscos
- Compliment
- Seguretat
- Control de la informació financera

  • Tercera línia de defensa (3LD): l’assumeix íntegrament Auditoria Interna. Proporciona als òrgans de govern i a l’Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el nivell d’independència més alt dins de Caixa d’Enginyers.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar