ES

INVERSIÓ RESPONSABLE COM A PART DEL NOSTRE ADN

En el Grupo Caja de Ingenieros, las inversiones socialmente responsables (ISR) han sido una prioridad desde hace muchos años. A finales de 2019, el volumen gestionado en inversiones ISR fue de 364 millones, teniendo en cuenta que durante el año se captaron cerca de 80 millones de euros, junto con los fondos de inversión y los planes de pensiones gestionados bajo esta filosofía de inversión.

VAM SER LA PRIMERA ENTITAT A ESPANYA A REGISTRAR UN FONS D’INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE.

En el Grup Caixa d’Enginyers, les inversions socialment responsables (ISR) han estat una prioritat des de fa molts anys. A finals de 2019, el volum gestionat en inversions ISR va ser de 364 milions, tenint en compte que durant l’any es van captar prop de 80 milions d’euros, juntament amb els fons d’inversió i els plans de pensions gestionats sota aquesta filosofia d’inversió.

Des de l’inici de la nostra activitat, hem donat prioritat a la inversió responsable. El 2006, registrem un fons d’ISR i vam ser una de les primeres entitats a fer-ho i la primera a Espanya.
La inversió socialment responsable és aquella que incorpora criteris ètics, socials i ambientals en el procés de presa de decisions d’inversió, de manera complementària als criteris financers tradicionals. Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses, per la qual cosa no només es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines són les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d’integració de mesures per a la preservació de l’entorn i del medi ambient. Aquesta anàlisi permet reduir riscos en la inversió, així com contribuir que l’impacte de la inversió sigui positiu.

Des de 2014, Caixa Enginyers Gestió és membre del Principles for Responsible Investment (PRI) de les Nacions Unides, entitat que promou els principis d’inversió responsable sota la supervisió de la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

D’altra banda, més d’un terç del patrimoni sota gestió tant en fons com en plans segueixen criteris d’inversió socialment responsables i són certificats per AENOR com a productes financers socialment responsables. L’objectiu és que aquest percentatge assoleixi el 50 % en els propers quatre anys. La política d’inversions segueix, per a tots els fons administrats pel Grup, els principis del PRI promoguts per la Iniciativa Financera Ambiental de les Nacions Unides (PNUMA FI) i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Amb l’objectiu de formar part de les organitzacions que aposten per la ISR i la sostenibilitat, som membres de Spainsif des de 2016. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre la voluntat de la qual és fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern en les polítiques d’inversió per promoure la ISR a Espanya.

Per aquesta raó, i amb el desig de potenciar la ISR, hem vingut oferint a les persones associades diferents productes com el fons d’inversió Fonengin ISR, FI, i el pla de pensions CE Global Sustainability ISR, PP.

També cal destacar que, el 2016, es va desenvolupar el CE Climate Sustainability ISR, PP (primer pla de pensions climàtic d’Espanya), i, el 2017, el CE Environment ISR, FI (primer fons temàtic centrat en el medi ambient).

Així mateix, el 2019 hem fet un pas definitiu per a la millora de les condicions de vida en el planeta mitjançant la creació del fons CdE ODS Impact ISR, FI, que busca implementar en la seva inversió els ODS.


FONS I PLANS D’INVERSIÓ RESPONSABLES

“ELS NOSTRES FONS ISR TENEN UN IMPACTE MESURABLE. DE FET, PODEM DIR QUE MÉS DEL 70 % DE LES COMPANYIES QUE ACTUALMENT TENIM EN CARTERA DE LES NOSTRES ESTRATÈGIES ISR CONTRIBUEIXEN A ASSOLIR ELS ODS. A MÉS, AMB L’OBJECTIU DE SABER-HO DE MANERA MÉS TANGIBLE, ENS HEM FIXAT A CURT/MITJÀ TERMINI DETERMINAR QUANTS MILIONS D’EUROS DE LES VENDES DE CADA COMPANYIA REPERCUTEIX EN CADA ODS”.
XOSÉ GARRIDO, ACTUAL GESTOR DEL FONENGIN ISR, FI.
Fons d'inversió (FI) Plans de pensions (PP)
CI Environment ISR, FI CI Climate Sustainability ISR, PP
Fonengin ISR, FI CI Global Sustainability ISR, PP
CdE ODS Impact ISR, FI

EL FONS CE ENVIRONMENT ISR, FI, VA SER EL PRIMER FONS TEMÀTIC CENTRAT EN EL MEDI AMBIENT

Els criteris que utilitza el CE Environment ISR, FI, es gestionen per mitjà d’un model d’inversió orientat a obtenir rendibilitat “sostenible” des de les perspectives següents:

Mediambiental

La inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en R+D permet estar millor posicionats davant dels riscos ambientals.

Inversió socialment responsable (ISR)

El model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies i els integra en la selecció d’inversions.

Financera

La integració de l’anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, generació alta de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un potencial elevat de revaloració a llarg termini.

FONENGIN ISR, FI

Fonengin ISR, FI, és el primer fons d’inversió socialment responsable del Grup Caixa d’Enginyers i compta amb la màxima distinció en el Rànquing de Sostenibilitat que ofereix Morningstar. Es tracta d’un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

Fonengin ISR, FI, monitora la repercussió que genera amb la seva inversió socialment responsable a través del reporting que analitza l’impacte de la seva cartera d’inversions.

Generació d’impactes positius Fonengin ISR MSCI World Diferència
Percentatge dels ingressos de les empreses en cartera que contribueixen a solucions d'impacte sostenible, l'exercici 2019. 11,40 % 5,90 % +5,5 %
Ingressos anuals generats per les companyies de la cartera de productes i serveis que proporcionen solucions d'impacte sostenible per cada milió de dòlars d'inversió en el Fonengin ISR o en l'índex, l'exercici 2019. 70.483 $ 22.747 $ +47.736 $
(tres vegades més respecte a MSCI World)

CDE ODS IMPACT ISR, FI

El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de forma positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb això, aconseguim:

  • Objectiu sostenible. Les companyies en les quals inverteix el fons no només practiquen una gestió responsable, sinó que, a més, són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l’actual model econòmic cap a un de més sostenible i responsable.
  • Impacte mesurable. La inversió en el fons és de caràcter mesurable, per la qual cosa es pot fer un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prendre el percentatge que representen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.
    Aquest fons inverteix tenint com referencia l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i incideix sobre tres d’aquests objectius.
EDUCACIÓ Igualtat de gènere en l'accés a l'educació, accés gratuït a l'educació primària i secundària i increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d'escapar de la pobresa. A més, l'educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a aconseguir la igualtat de gènere.
AIGUA Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l'aigua potable, millora de la qualitat de l'aigua i reducció de la contaminació.
INFRAESTRUCTURA Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic; transició a processos industrials nets i sostenibles; i augment de l'accés a internet i a la tecnologia en països en desenvolupament.

CI CLIMATE SUSTAINABILITY ISR, PP

EL PRIMER PLA DE PENSIONS CLIMÀTIC D’ESPANYA EN EL QUAL INTERVENEN FINS A UN MÀXIM DEL 50 % D’EMPRESES LÍDERS EN LA INNOVACIÓ I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.

Considerem que el suport a la descarbonització de l’economia té una gran importància estratègica, per la qual cosa des del Grup Caixa d’Enginyers impulsem projectes i inversions que contribueixen a una societat poc intensiva en l’ús de carboni.

Amb el CE Climate Sustainability ISR, PP, en el camí cap a la jubilació, es deixa una petjada sostenible a través d’una inversió responsable en empreses compromeses en el respecte al medi ambient. Amb el model d’assessorament en previsió del Grup Caixa d’Enginyers, acompanyem els socis en les seves decisions per aconseguir els objectius de pensió per a la seva jubilació. Posem a la seva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb el conjunt de les persones associades.

Els criteris per a aquest pla de pensions es divideixen en els àmbits següents:

  • Mediambiental. Inversió en companyies líders en la innovació i la lluita contra el canvi climàtic.
  • Inversió socialment responsable (ISR). El model de Caixa Enginyers Vida i Pensions també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies i els integra en la selecció d’inversions.
  • Financera. La integració de l’anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, generació alta de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un potencial elevat de revaloració a llarg termini.

CI GLOBAL SUSTAINABILITY ISR, PP

A través del CE Global Sustainability ISR, invertim fins a un màxim del 30 % en actius de renda variable seleccionant companyies internacionals incloses en índexs que utilitzen criteris extrafinancers (ètics, socials, mediambientals i de responsabilitat social corporativa).

El pla de pensions CE Global Sustainability ISR té la certificació d’AENOR a Espanya. Aquesta certificació reconeix l’enfocament social i mediambiental de la seva inversió.


ESDEVENIMENTS ISR

Amb la fi de difondre el nostre esperit de responsabilitat social i ambiental, des del Grup d’Enginyers organitzem diferents activitats de difusió. El 2019, destaquem les activitats següents de difusió de les pràctiques ISR dutes a terme.

PUBLICACIÓ INFORME MONTREAL PLEDGE

El febrer de 2019, Caixa Enginyers Gestió va col·laborar en l’Informe Montreal Pledge -sorgit a iniciativa de PRI- amb l’objectiu de promoure la reducció de la petjada de carboni en les inversions.

Des de Caixa Enginyers Gestió hem adquirit el compromís de publicar anualment la petjada de carboni de les inversions que gestionem mitjançant fons d’inversió.

XAVIER FÀBREGAS, PONENT EN LA JORNADA “ESG: LA SOSTENIBILITAT ÉS EL FUTUR”

Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, va participar com a ponent en la sessió “ESG: la sostenibilitat del futur”, organitzada a Barcelona per CFA Society Spain, a la qual van assistir professionals de referència en l’àmbit de la inversió socialment responsable.

Durant la ponència, es van plantejar diversos reptes que haurà d’afrontar la societat en general i la indústria de gestió d’actius en particular si realment l’objectiu és alinear objectius de la indústria amb objectius d’àmbit general.

PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS REFERENTS DEL SECTOR EÒLIC

A començaments d’abril, el nostre gestor del fons d’inversió CI Environment ISR, FI, Arnau Guardia, va acudir a l’edició WindEurope Conference & Exhibition 2019, que es va celebrar a Bilbao entre el 2 i el 4 d’abril de 2019.

Es tracta de l’esdeveniment més gran a nivell continental sobre el sector eòlic i hi van acudir uns set mil tres-cents participants distribuïts en dues-centes vuitanta exposicions.

ACTE SPAINSIF: CAIXA D’ENGINYERS I ELS ODS EN EL MÓN DE LA INVERSIÓ COL·LECTIVA

El juny de 2019, Spainsif va organitzar una nova edició de la Setmana ISR, una sèrie d’esdeveniments celebrats en diferents ciutats d’Espanya l’objectiu dels quals és tractar temes relacionats amb la inversió sostenible i responsable i els criteris ASG EN la presa de decisions d’inversió.

En el marc d’aquesta setmana i com a entitat pionera en l’aposta pels productes d’inversió amb criteris ISR, vam organitzar un acte a Barcelona, juntament amb Spainsif, sobre la contribució de la inversió col·lectiva als Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS) que promouen les Nacions Unides.

L’acte va comptar amb la presència de Xosé Garrido, actual gestor del Fonengin ISR, FI; Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida i Pensions; Iñaki Irisarri, assessor en sostenibilitat del Grup Caixa d’Enginyers; Francisco Javier Garayoa, director de Spainsif; Xavier Bellavista, director de Mercer Investments; i Domingo Torres, director executiu a Espanya i Portugal de Lazard Fund Managers.

Compromisos ISR 2019

PRI - CONTROVERSIAL WEAPONS

Dins de la classificació d’armes controvertides, s’hi inclouen municions de raïm, mines antipersones i armes biològiques i químiques, així com armes nuclears que es produeixen per als països que no han signat el Tractat sobre la No-Proliferació de les Armes Nuclears. A través del PRI, ens adherim a la petició per excloure les armes controvertides dels índexs borsaris genèrics.

Diversos convenis internacionals prohibeixen o restringeixen el desenvolupament, la producció i l’ús d’armes controvertides. Alguns països han anat més lluny en implementar legislació contra el finançament directe i indirecte d’aquest tipus d’armes. Per als inversors institucionals i individuals, excloure les companyies involucrades en armes controvertides s’ha convertit en una pràctica o expectativa estàndard. No obstant això, els índexs dominants continuen incloent-hi les esmentades companyies, cosa que genera un problema per als inversors actius i passius que poden estar subjectes a un error de seguiment addicional o no poden invertir en solucions d’inversió sense armes.

Més de cent quaranta entitats es van comprometre amb la causa i la notícia es va publicar en el Financial Times.

PRI - CLIMATE ACTION 100+

Climate Action 100+ és una iniciativa dels inversors per garantir que els emissors corporatius més grans de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) prenguin les mesures necessàries en relació amb el canvi climàtic. Les empreses inclouen cent “emissors d’importància sistèmica”, que representen dos terços de les emissions industrials globals anuals, juntament amb unes altres seixanta companyies que es consideren importants per impulsar la transició cap a energia neta.

Climate Action 100+ requereix que els inversors firmin la declaració de compromís. La declaració pública exposa el compromís i les expectatives dels signataris que, alhora, poden ser accionistes de les companyies focus de la iniciativa. Fins a la data, l’han firmat més de tres-centes vint entitats de dotzenes de països, que en conjunt gestionen més de 33 bilions de dòlars dels EUA.

Les entitats signants de Climate Action 100+ estan sol·licitant a les juntes directives i a l’alta gerència de les companyies que:

1. Implementin un marc de govern sòlid que articuli clarament la responsabilitat i la supervisió de la junta directiva sobre els riscos i oportunitats del canvi climàtic.
2. Prenguin mesures per reduir les emissions de GEH al llarg de la cadena de valor.
3. Proporcionin informació corporativa de més qualitat d’acord amb les recomanacions finals del grup de treball sobre informació financera relacionada amb el clima (TCFD, per les seves sigles en anglès) i, quan correspongui, de la Coalició Global d’Inversors sobre el Canvi Climàtic.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar