ES

SEGURETAT EN EL TREBALL

Vetllem perquè les persones duguin a terme les seves tasques en un entorn laboral segur i en les condicions laborals adequades. Per això, des del Grup promovem totes les mesures de prevenció, tractem amb màxima atenció els accidents laborals i investiguem i duem a terme les accions correctives pertinents en cada cas.

El sistema de gestió de riscos de Caixa d’Enginyers s’ha implementat seguint els requeriments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i s’aplica al conjunt de professionals i centres de treball.

Per fer una anàlisi de la seguretat dels llocs de treball, comptem amb un Servei de Prevenció. A més, a manera preventiva oferim revisions mèdiques anuals a tota la plantilla i impartim formacions en Prevenció de Riscos Laborals i en Emergències al conjunt dels professionals.

Altres de les mesures de prevenció que duem a terme són la impartició de formació en emergències en línia, així com en primers auxilis, i la realització de simulacres d’evacuació als centres de treball més grans.

El 2019, es van comptabilitzar un total de divuit accidents, dels quals dotze van causar baixa laboral. La major part dels accidents registrats es produeixen in itinere, és a dir, en el trajecte del domicili al centre de treball, i per la seva naturalesa es fa molt difícil poder-hi tenir una incidència directa.

Accidentes
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d'accidents 5 4 9 5 6 11 10 8 18
Accidents amb baixa 2 2 4 3 4 7 8 4 12
Dies perduts 201 66 267 32 6 38 252 25 277
                   
Índex de freqüència* 0,90 1,20 1,03 1,30 2,40 1,76 3,33 2,30 2,90
Índex de severitat** 0,45 0,20 0,34 0,07 0,02 0,05 0,53 0,07 0,33
Índex d’incidència*** 7,69 10,05 8,71 10,95 20,10 14,80 28,07 19,51 24,49
*Índex de freqüència: s’ha calculat dividint el nombre d’accidents amb baixa entre el nombre d’hores treballades, i, posteriorment, s’ha multiplicat per 200.000.
**Índex de severitat: s’ha calculat dividint el nombre de dies perduts entre el nombre d’hores treballades, i, posteriorment, s’ha multiplicat per 1.000.
***Índex d’incidència: s’ha calculat dividint el nombre d’accidents amb baixa entre el nombre de professionals, i, posteriorment, s’ha multiplicat per 1.000.

 

ENS VOLEM ASSEGURAR QUE LES CONDICIONS LABORALS SIGUIN LES MILLORS PER A LA SALUT I EL BENESTAR DELS NOSTRES PROFESSIONALS.

Tal com es mostra a la taula de la pàgina anterior, el 2019 es van registrar un total de divuit accidents, els quals van suposar un total de 277 jornades perdudes. Tots els accidents laborals s’investiguen i s’hi introdueixen accions correctives per reduir el risc i garantir la seguretat dels nostres professionals dins dels centres de treball. Pel que fa a malalties professionals, el 2019 no en registrem cap cas.

Ens volem assegurar que les condicions laborals siguin les millors per a la salut i el benestar dels nostres professionals. Alhora, fomentem els bons hàbits i proporcionem informació i formació específica en matèria de riscos laborals per tal de dotar la nostra plantilla d’eines i procediments útils.

Absentisme
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Taxa d’absentisme per accident laboral 0,35 % 0,15 % 0,26 % 0,05 % 0,01 % 0,04 % 0,39 % 0,05 % 0,25 %
Unitats 2017 2018 2019
Nombre de professionals coberts per un sistema de gestió de seguretat i salut Professionals 459 473 490
Percentatge de professionals coberts per un sistema de gestió de seguretat i salut Professionals 100 % 100 % 100 %

La totalitat dels professionals en plantilla estan coberts pel sistema de gestió de seguretat i salut.


La gestió de la seguretat i la salut laboral s’articula a través del Comitè de Seguretat i Salut, del Servei de Prevenció i de l’aplicació de polítiques de gestió del riscos.

Comitè de Seguretat i Salut

Comptem amb un Comitè de Seguretat i Salut que vetlla pel compliment de la legislació i de les normatives internes en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest comitè està format per tres representants de l’empresa i tres representants dels treballadors, que exerceixen de delegats de prevenció, i es reuneix amb una periodicitat trimestral.

A més, qualsevol persona de la plantilla pot informar i fer suggeriments en matèria de prevenció de riscos i salut laborals per correu electrònic al Comitè de Seguretat i Salut.

Servei de Prevenció

Considerem que la prevenció juga un paper fonamental per garantir la seguretat dels nostres professionals. Per això, tenim un tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals que avalua els diferents llocs de treball dels diversos centres de treball de manera continuada. Així mateix, realitzem auditories externes de prevenció de riscos laborals cada quatre anys.

El Servei de Prevenció està format per persones tècniques especialistes en prevenció de riscos laborals que, amb total independència de l’Entitat, donen suport a la funció preventiva en la matèria. En col·laboració amb l’Àrea de Persones, també participen en les campanyes i iniciatives de promoció d’hàbits de vida saludables entre els treballadors.

L’any 2017, vam fer una enquesta de riscos psicosocials en la qual es van avaluar les condicions de treball i en la qual es van abordar una sèrie d’aspectes com el temps de treball, l’autonomia, la participació, la càrrega de treball, etc. La mostra va ser de 284 treballadors i va reflectir uns bons resultats en tots els aspectes, i únicament es van detectar com a aspectes a millorar la participació i la càrrega de treball. Per potenciar aquests punts, elaborem un pla d’acció que consisteix a millorar les vies de participació dels treballadors i a donar un impuls a l’automatització i digitalització de tasques que repercutirà en una reducció de la càrrega de treball.

Gestió de riscos: risc d’atracament

El risc més rellevant en el nostre sector és el risc d’atracament, que s’avalua periòdicament i per al qual disposem de criteris d’actuació amb l’objectiu principal de protegir les persones i garantir la seguretat de clients i professionals. El Departament de Seguretat és el responsable de definir les normatives i procediments, i l’Àrea de Persones té la responsabilitat de formar i conscienciar tota la plantilla. Així, el sistema de protocols i directrius, juntament amb la formació específica, prepara l’equip humà perquè actuï de manera eficaç en cas de ser víctima d’atracament.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar